Derneğimiz, memleketimizi ve milletimizi aydınlık yarınlara ulaştırma gaye ve hedefi ile; milli ve ma'nevî değerlere bağlı, ecdâdımızın örf, âdet, gelenek ve göreneklerini bilen, geçmişi ile barışık, geleceğe sağlam bir zihin alt yapısı ile bakabilen ve bu güzel vatanın nâdide birer çiçeği olabilecek insanlar yetiştirmek maksadıyla kurulmuştur.

 

Bu amaç ve gaye çerçevesinde; bünyesinde barındırdığı talebelerin barınma, yiyecek, giyecek, yakacak ve hastalıkları hâlinde doktor, ilaç, hastane masrafları ile emsâli tüm ihtiyaçlarını karşılayıp onları her bakımdan koruyarak toplumumuzun daha kaliteli nesillerden oluşması için en üst seviyede bir çalışma yürütmektedir.

 

Talebelerimizin yukarıda zikredilen ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla mûtad olarak düzenlenen "GELENEKSEL ÇAVUŞBAŞI KERMESİ" miz bu yıl 3 Mayıs 2017 Çarşamba Saat 10:30 da açılışı yapılacaktır.

 

Sizlerde bu hayır çarşımızdan alış veriş yaparak geleceğimizin teminâtı olan gençlerimize destek olmak, imar edilen bu eşsiz yapıya bir tuğla koymak istemez misiniz?